Sekce pro dlužníky

Přišla vám od nás upomínka (výzva k úhradě dluhu) prostřednictvím SMS, emailu či dopisu? Jedná se o mimosoudní vymáhání dluhu, ke kterému jsme byli zmocněni vaši věřitelem. Nejlépe ihned se s námi spojte abychom věc mohli co nejdříve vyřešit, aby se vám zbytečně nenavyšoval váš dluh o další úroky, pokuty či budoucí náklady za právní zastoupení před soudem. Kontaktujte nás i v případě, že se domníváte, že jste upomínku obdrželi neprávem, tj. žádný dluh vůči věřiteli uvedenému v upomínce nemáte nebo si toho nejste vědomi či jste dluh vašemu věřiteli již uhradili.

Jaké jsou naše pravomoci? K čemu jsme vašim věřitelem zmocněni?

Naše společnost je pověřena vašim věřitelem k vymáhání vašich závazků na základě příkazní smlouvy jejíž nedílnou součástí je i příslušná plná moc. Plnou moc jste od nás obdrželi spolu s upomínkou (výzvou k úhradě dluhu). Plná moc k vymáhání pohledávek nás zmocňuje ke všem v ní uvedeným způsobům vymáhání. Prostřednictvím plné moci jsme zpravidla vašim věřitelem zmocněni ke všem úkonům souvisejícím s vymáháním pohledávek za vaší osobou prostřednictvím mimosoudního inkasa pohledávek, soudního vymáhání pohledávek (žaloba, ePR, sPR), exekučního jakož i insolvenčního řízení.   

Všechny námi prováděné úkony jsou v souladu s právním řádem ČR.

Kontaktujte nás

Položky označené * jsou povinné.

Naše služby:

Vymáhání pohledávek

  • Upomínkový servis
  • Mimosoudní inkaso pohledávek
  • Soudní vymáhání - žaloba, ePR, sPR
  • Exekuce
  • Insolvenční řízení
  • Hromadná žaloba

 Dále nabízíme:

Co řešíme:

 

Poradna:

  • Proč vymáhat pohledávky soudní cestou
  • Kdy již pohledávku nelze vymáhat 

 

.

2012 © eStudio | Webdesign & SEO eStudio